Hushåll PV-System

Varför pv system

1.


Tekniska framsteg och sänkta materialpriser har gjort solceller lönsamt.

Beroende på hur stor anläggning du installerar och under vilka förutsättningar kan man räkna med en avkastning på 5 – 10 % per år.

2.


En investering i solceller har generellt sett en återbetalningstid på 9 – 14 år, medans livslängden på solpanelerna är upp emot 40 år. 25 år garanti.

Gör din egen lönsamhetskalkyl tyrck på återbetala knappen nedan.

3.


Utöver att en solcellsanläggning har en lönsam produktion finns det en väldigt gynnsam faktor som inte alltid diskuteras – solceller ökar värdet på huset.

Solceller ökar värdet på huset med 14% mer än kostnaden.